Εξορμήσεις Νομαρχιακής Ξάνθης

Κυριακή 28/6 επισκεφτήκαμε το Δήμο Τοπείρου.

Δευτέρα 29/6 είμαστε στον Πετεινό, Διομήδεια, Μαγικό.

Τρίτη 30/6 το πρωί στο Εύλαλο, το απόγευμα θα είμαστε Κουτσό, Ν. Κεσσάνη, Μάνδρα, Άβδηρα.

Τετάρτη 1/7 το πρωί Γενισέα, το απόγευμα Χρύσα, Π. Χρύσα, Εύμοιρο.

Πέμπτη 2/7 το πρωί Σέλερο, το απόγευμα Κιμμέρια, Φίλια, Σούνιο…

Παρασκευή 3/7 το πρωί στα Άβδηρα, το απόγευμα συγκέντρωση στην Κ. Πλατεία της Ξάνθης.