ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Κυβερνητικό πρόγραμμα, παραγωγική ανασυγκρότηση

ΚΑΛΕΣΜΑ

Την Παρασκευή στις 7/11/2014 στις 19:00 στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξάνθης θα γίνει η εκδήλωση Παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Θα παρουσιαστούν οι θέσεις ΣΥΡΙΖΑ για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας, οι θέσεις για το ασφαλιστικό, το φορολογικό και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ομιλητές: Σάββας Ρομπόλης, Διευθυντής ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Καθ. Πανεπιστημίου

Νίκος Σκορίνης,  Συντονιστής του τμήματος ΜμεΕ του ΣΥΡΙΖΑ,    μέλος του προεδρείου τησ ΓΣΕΒΕ, μέλος της ΚΕ.