Η διάδοχη κατάσταση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης στο ΠΤΔΕ ΑΠΘ κινδυνεύει να καταστεί κενό γράμμα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό:

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) με το  Ν. 3966/2011  ήρθε προς ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος της μειονότητας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η από το καθεστώς της Χούντας ιδρυθείσα Ε.Π.Α.Θ κατά γενική ομολογία παρείχε χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση, δεν ανταποκρινόταν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν εξασφάλιζε ισάξια εργασιακά δικαιώματα στους αποφοίτους της σε σχέση με τις υπόλοιπες  ακαδημαϊκές σχολές.

Η αντικατάσταση της ΕΠΑΘ, μέσω της ίδρυσης σχετικού τομέα και με την προοπτική δημιουργίας σχετικής κατεύθυνσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ, αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση, κινδυνεύει να καταστεί κενό γράμμα. Οι προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου αδιαφόρησαν για τη νομοθετική θωράκιση, την ανάπτυξη και στελέχωσή του συγκεκριμένου τομέα και της κατεύθυνσης με τον κίνδυνο «παλινόρθωσης» της ΕΠΑΘ ή κάποιας αντίστοιχης «ειδικής» δομής αμφιβόλου ποιότητας να είναι ορατός.

Επιπροσθέτως η δημοσιονομική προσαρμογή υπό τους όρους του μνημονίου έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας συνολικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέτοντας παράλληλα σε άμεσο κίνδυνο το εγχείρημα, εάν δεν υπάρξει συνολική μέριμνα για την κάλυψη των  οικονομικών αναγκών του Π.Τ.Δ.Ε. Η οικονομική ενίσχυση του τμήματος, η στελέχωση του διδακτικού προσωπικού με μόνιμα μέλη ΔΕΠ, η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής κ.α. αποτελούν εκ των βασικών προτεραιοτήτων.

Η υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή μόρφωση των δασκάλων, που θα στελεχώσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μειονοτικών σχολείων, η παροχή γενικού πτυχίου παιδαγωγικής δημοτικής εκπαίδευσης και όχι ειδικού πτυχίου περιορισμένης αξίας  αποτελούν σημαντικά βήματα, όχι όμως και τα μοναδικά, για την αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης. Η συνολική ανασυγκρότηση της μειονοτικής εκπαίδευσης απαιτεί ρήξη με τις παθογένειες του παρελθόντος και όχι αποσπασματικά και χωρίς σχεδιασμό μέτρα.

Επειδή η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διατείνεται ότι η μειονοτική εκπαίδευση αποτελεί βασικό μέλημα της.

 Επειδή η υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή μόρφωση για όλους τους δασκάλους, άρα και για αυτούς του τουρκόφωνου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, αποτελεί εκπαιδευτικό δικαίωμα των μαθητών, βασική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας στο πλαίσιο της ισονομίας και της ισοπολιτείας και συμβάλλει στην αρμονική ένταξη των παιδιών της μειονότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία.

Επειδή ο κοινωνικός πλουραλισμός αποτελεί ένα πολύτιμο στοιχείο και πηγή ανάπτυξης για όλα τα μέλη της κοινωνίας και η αποτελεσματική προστασία των μειονοτικών ομάδων από τα κράτη, στις επικράτειες τους, είναι αναγκαίος όρος για την καθιέρωση και διατήρηση της εσωτερικής κοινωνικής συνοχής.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Εάν η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου ενδιαφέρεται πραγματικά για τη συνέχιση του συγκεκριμένου τομέα για τη μειονοτική δημοτική εκπαίδευση εντός του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, σε ποιες ενέργειες έχει ήδη ή θα προβεί για την κατοχύρωση και ουσιαστική αναβάθμιση του συγκεκριμένου τομέα;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αύξηση των κονδυλίων του ΠΤΔΕ καθώς και για τη νομοθετική θωράκιση του συγκεκριμένου τομέα, την ανάπτυξη και στελέχωση του με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να λειτουργήσει στο εν λόγω τμήμα και αντίστοιχος τομέας  σταθερής και συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Κουράκης Αναστάσιος

Κανελλοπούλου Μαρία