Ερώτηση του Χ. Ζεϊμπέκ στον Υπουργό Οικονομικών για τον αποκλεισμό των κατοίκων του ορεινού όγκου του Νομού Ξάνθης από το επίδομα θέρμανσης σε καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ)

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

 ΘΕΜΑ: «Σε αδιέξοδο οι κάτοικοι του ορεινού όγκου του Νομού Ξάνθης εξαιτίας του αποκλεισμού από το επίδομα θέρμανσης σε καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ)»

Με την υπ’ αριθ. Α.1156 / 03-11-2022 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν τα κριτήρια χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, καθώς επίσης και οι περιοχές των οποίων οι κάτοικοι δικαιούνται την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

Δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι περιοχές του Δήμου Ξάνθης δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για καυσόξυλα και βιομάζα. Εκ πρώτης όψεως, η επιλογή αυτή δικαιολογείται λόγω του χαμηλού υψομέτρου της πόλης της Ξάνθης και του γεγονότος ότι δεν συγκαταλέγεται στις ορεινές περιοχές. Ως εκ τούτου, η πόλη της Ξάνθης καθώς και οι πεδινές περιοχές του Δήμου δικαιούνται μόνο επιδότηση πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ωστόσο, μείζον ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα και ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου δεν επιδοτούνται για καυσόξυλα ή βιομάζα, αλλά μόνον για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μέσα σε αυτές και η κοινότητα της Σταυρούπολης.

Πράγματι, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης κοινότητας, αν και διαβιούν σε ορεινή περιοχή, στην οποία δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου, ενώ η προμήθεια πετρελαίου καθίσταται δυσχερής, λόγω της απόστασης από την πόλη, του παραμελημένου οδικού δικτύου και της παλαιότητας των οικιών – καθώς ελάχιστες από αυτές διαθέτουν λέβητες πετρελαίου – στερούνται του επιδόματος θέρμανσης από εναλλακτικές πηγές (καυσόξυλα, βιομάζα). Ως αποτέλεσμα, το επίδομα θέρμανσης καθίσταται “κενό γράμμα” για τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής.

Παράλληλα, καίτοι, άλλοι οικισμοί του Δήμου Ξάνθης, όπως το Λυκοδρόμιο, το Καρυόφυτο και ο Λειβαδίτης δικαιούνται το ως άνω επίδομα από εναλλακτικές πηγές θέρμανσης, και ορθώς, η περιοχή της Σταυρούπολης εξαιρείται αν και υπάγεται στον ορεινό όγκο, διότι κατά το άρθρο 1 παρ. 3 της ως άνω απόφασης διαθέτει συντελεστή κατώτερο του 0,8. Συγκεκριμένα, η διάταξη αναφέρει ότι “Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8”. Επομένως, η Σταυρούπολη με συντελεστή με μηδαμινή απόκλιση, μόλις 0,79, εξαιρείται της ρύθμισης.

Τέτοιες ανελαστικές ρυθμίσεις σε περιόδους ενεργειακής κρίσης, προφανώς εξωθούν τους κατοίκους σε αδιέξοδο και στα όρια της ενεργειακής φτώχειας και δη τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, όπου η χειμερινή περίοδος διαρκεί 7 μήνες με θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

Επειδή, η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας επιβάλλει την συμπερίληψη των κατοίκων της Σταυρούπολης στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης για καυσόξυλα και βιομάζα

Επειδή, η Κυβέρνηση οφείλει σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης να εξασφαλίσει ότι κανείς πολίτης δεν θα γίνει θύμα της ενεργειακής φτώχειας

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 Με δεδομένο τον αποκλεισμό της περιοχής της Σταυρούπολης Ξάνθης από το επίδομα θέρμανσης καυσόξυλων και βιομάζας,  για λόγους που δεν σχετίζονται με τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής, προτίθεται να επανεξετάσει την στάση του και να την συμπεριλάβει  στις επιλέξιμες περιοχές για το επίδομα θέρμανσης με τις ως άνω εναλλακτικές μορφές;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 Χουσεΐν Ζεϊμπέκ