ΑΝΑΦΟΡΑ του Χ. Ζεϊμπέκ για τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ίδρυση και Λειτουργία ΕΚΕΚ ΟΑΕΔ ΑμΕΑ στην Ξάνθη»

2022-03-14 Ζεϊμπέκ ΕΚΕΚ ΟΑΕΔ ΑμΕΑ ανυπόργαφη