ΔΤ του Ζεϊμπέκ Χ. για την ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας σχετικά με την επιλογή θρησκεύματος των στρατευσίμων

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ- Βουλευτής Ξάνθης – ΣΥΡΙΖΑ

Δελτίο Τύπου

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022

Θέμα: “Ενημέρωση σχετικά με την επιλογή θρησκεύματος στην Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων”

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε, χθες, στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, σχετικά με την αναλυτική καταγραφή θρησκεύματος στο Δελτίο Απογραφής Στρατευσίμων, στην οποία περιλαμβανόταν και ο όρος “πομάκος”. Ο Βουλευτής στην ερώτησή του είχε επισημάνει ότι ο όρος “πομάκος” δεν αποτελεί θρήσκευμα και για το λόγο αυτό αιτήθηκε την απαλειφή του από τα θρησκεύματα του Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων.

Πράγματι, από την απάντησή του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας φαίνεται ότι θα κινήσει τις διαδικασίες για την απαλειφή του, όχι διότι ο όρος “πομάκος” δεν αποτελεί κάποια γνωστή θρησκεία, αλλά λόγω της ασυνήθους επιλογής του από τους στρατευσίμους, γεγονός που το οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο όρος είναι παρωχημένος.

Παρατίθεται και το κείμενο της απάντησης.

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τηλέφωνο: 2106598- 278, 282, 285

FΑX: 210- 6552035

e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr

Φ.900α/3409/18245

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2022

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Βουλευτή κ. Θεόδωρο Δρίτσα

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας

ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 2856/02-02-2022 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ.

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Θεόδωρος Δρίτσας, με θέμα «Επιλογή θρησκεύματος στην Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του ν.3421/05 (Α ́302), ο οποίος διέπει τη Στρατολογία των Ελλήνων, οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν δελτία απογραφής, στα οποία αναγράφουν με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα.

Συνακόλουθα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στα Δελτία Απογραφής, ο τρόπος συμπλήρωσης, οι προθεσμίες και οι υπηρεσίες κατάθεσης, η διαδικασία τήρησης, διακίνησης και χειρογραφικής ή μηχανογραφικής επεξεργασίας τους, καθώς και ο τρόπος αναζήτησης όσων δεν κατέθεσαν Δελτίο Απογραφής και τα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/09-12-13 (Β ́3176), στα Δελτία Απογραφής που συμπληρώνουν οι στρατεύσιμοι μεταξύ των άλλων αναγράφεται και το θρήσκευμα, η δήλωση του οποίου είναι προαιρετική.

Πέραν των παραπάνω, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε, με το Α.Π. 1271/21-06-01, ότι είναι αναγκαία και θεμιτή η επεξεργασία του στοιχείου του θρησκεύματος από τις Ένοπλες Δυνάμεις και η αναγραφή του στο Δελτίο Απογραφής αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της διαχείρισης προσωπικού και διοικητικής μέριμνας.

Ως εκ τούτων, η προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος, στα υποβαλλόμενα από τους στρατευσίμους Δελτία Απογραφής, είναι σύννομη και δεν αντιβαίνει στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αναφορικά με την αποτύπωση της επιλογής «πομάκος» στα χειρογραφικά και πληροφοριακά συστήματα της στρατολογίας κρίνονται σκόπιμες οι παρακάτω διευκρινίσεις:

Η ως άνω επιλογή, ως δήλωση θρησκεύματος, αποτυπώνεται στα χειρογραφικά στρατολογικά μητρώα ήδη από το 1986, από απογραφόμενους στρατεύσιμους που επέλεξαν να αυτοπροσδιοριστούν ως προς το θρήσκευμά τους μεαυτόν τον όρο.

Κατά την ψηφιοποίηση των στρατολογικών μητρώων το 2008, όλα τα απογραφικά δεδομένα των στρατευσίμων, μεταξύ των οποίων και το θρήσκευμα, ψηφιοποιήθηκαν. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές θρησκεύματος που είχαν μέχρι τότε καταγραφεί και ως εκ τούτου και η επιλογή «πομάκος».

 Στις στρατολογικές μερίδες των 6.000.000 αρρένων που είναι καταχωρισμένοι στο πληροφοριακό σύστημα στρατολογίας, η επιλογή «πομάκος», απαντάται σε 19 μόνο εξ αυτών.

 Το θρήσκευμα λαμβάνεται υπόψιν για την επιλογή των στρατευσίμων σε Όπλα και Σώματα και για τον καθορισμό του ΣΥΠΟ.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ, γίνεται η απαραίτητη επιτελική επεξεργασία ώστε να απαλειφθεί ο όρος «πομάκος», από τη βάση του πληροφοριακού συστήματος στρατολογίας, επειδή αφορά σε όρο παρωχημένο, ο οποίος δεν βρίσκει πλέον έρεισμα στο πεδίο της επιλογής του θρησκεύματος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ