Δελτίο Τύπου Χ. Ζεϊμπέκ: «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Α.Ε.»

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ-Βουλευτής Ξάνθης ΣΥΡΙΖΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξάνθη, 20.12.2021

«Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Α.Ε.»

Σήμερα, συζητείται στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης» του Υπουργείου Τουρισμού.

Στο σχέδιο νόμου έχει περιληφθεί το άρθρο για την ίδρυση της «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ε.Ο.Τ. και αποτελεί περιουσία του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

Η ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών:

  • Είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, καθώς υφαρπάζει την περιουσία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Δημιουργεί άλλη μία ΑΕ στην οποία δίνει όλες τις δυνατότητες που στέρησαν από τους δήμους.
  • Δίνει μεν τον χρόνο στους δήμους να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τις πηγές, όμως δίχως να τους παρέχονται να κατάλληλα νομοθετικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, οδηγούνται νομοτελειακά στη «αγκαλιά» της ΑΕ.
  • Η ίδια η νομική μορφή της εταιρείας (Ανώνυμη Εταιρεία) δίνει την απόλυτη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού, των ιαματικών πόρων, με απολύτως αδιαφανή ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, παρακάμπτοντας έτσι πάλι τους κανόνες της χρηστής δημοσιοοικονομικής διαχείρισης, προς ικανοποίηση και πάλι συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων.

Για την Ξάνθη η συγκεκριμένη ρύθμιση σημαίνει ότι τόσο τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμών, που ανήκουν στον Δήμο Μύκης, όσο και τα Λουτρά της Ποταμιάς στον Δήμο Αβδήρων, που ανήκουν στην Ε.Τ.Α.Δ., θα περάσουν στη διαχείριση της Ι.Π.Ε. Α.Ε. παρά τις συνεχείς προσπάθειες των δύο Δήμων να εξασφαλίσουν την λειτουργία των Ιαματικών Πηγών και να τις μετατρέψουν σε πόλο προσέλκυσης επισκεπτών τουρισμού ευεξίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη ρύθμιση. Η ίδρυση μιας Α.Ε. για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή τους λειτουργία, ενώ υφαρπάζει την περιουσία των Δήμων, χωρίς να μπορούν να αποκτήσουν κάποιο όφελος από την αξιοποίηση και παράλληλα εκμηδενίζει τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει πίσω τα σχέδια για την Α.Ε. και να προβεί άμεσα στην παραχώρηση της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης των Ιαματικών Πηγών στους Δήμους εφοδιάζοντάς τους με τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιοποίηση και μετατροπή τους σε πόλο έλξης τουριστών.