Ο Χ. Ζεϊμπέκ ρωτάει την Υπουργό Παιδείας αναφορικά με την απόφαση για αναστολή λειτουργίας 12 Μειονοτικών Σχολείων

Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα:  «Αναφορικά με την απόφαση για αναστολή λειτουργίας 12 Μειονοτικών Σχολείων»

Με την από 30/7/2021 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αρ. πρωτ.: Φ.2.1/6762 ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Μειονοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Ειδικά για την λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός μαθητών να ανέρχεται στους εννέα, ειδάλλως μπορεί το εκάστοτε μειονοτικό σχολείο να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας. Επίσης, σε περίπτωση αναστολή λειτουργίας μειονοτικού σχολείου απαιτείται και η γνωμοδότηση της Σχολικής Εφορείας του εκάστοτε σχολείου, ενώ  οι μαθητές μεταφέρονται να φοιτήσουν στο πλησιέστερο μειονοτικό σχολείο. Ωστόσο, για την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία ενημέρωσης των Σχολικών Εφορειών, ενώ οι μαθητές σε κάποιες περιπτώσεις μετακινήθηκαν σε άλλα μη πλησιέστερα σχολεία. 

Συγκεκριμένα στην Ροδόπη τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας 8 Μειονοτικά Σχολεία. Ζήτημα προέκυψε, ιδίως, με τα Μειονοτικά Σχολεία Ριζώματος και Θάμνας. Στο σχολείο της Θάμνας ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών είναι 14, εκ των οποίων οι 8 μαθητές προέρχονται από την Θάμνα και οι υπόλοιποι 6 μαθητές από τους οικισμούς Αγίασμα και Δύμη, τα σχολεία των οποίων είχαν τεθεί σε αναστολή τα προηγούμενα έτη. Παρόλα αυτά, το σχολείο της Θάμνας τέθηκε σε αναστολή, ενώ παραβλέφθηκε το γεγονός ότι και οι γονείς των μαθητών του σχολείου του Ριζώματος δήλωσαν εγγράφως ότι επιθυμούν τα παιδιά τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο σχολείο της Θάμνας, με αποτέλεσμα το σχολείο να φτάνει τους 20 μαθητές.

Επίσης, μετά την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Μειονοτικού Σχολείου Ηπίου, αντί οι μαθητές να μεταφερθούν στο πλησιέστερο και πολυθέσιο Μειονοτικό Σχολείο των Αρριανών, επιλέχθηκε από την Διεύθυνση να φοιτήσουν στο πιο μακρινό τετραθέσιο Μειονοτικό Σχολείο Λυκείου, χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτιολογία. 

Ανάλογα ζητήματα έχουν προκύψει και με την αναστολή λειτουργίας των τεσσάρων Μειονοτικών Σχολείων της Ξάνθης (Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία Τεμένους, Κρεμαστής, Εξοχής και Παλαιού Ερασμίου). Ειδικά για το Μειονοτικό Σχολείο της Κρεμαστής, υπήρχε ασυμφωνία για τον αριθμό των μαθητών, μιας και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ξάνθης υπολόγιζε ότι υπάρχουν 7 μαθητές, ενώ η Σχολική Εφορεία είχε στους καταλόγους της 9 μαθητές. Σύμφωνα, με την Σχολική Εφορεία του Μειονοτικού Σχολείου Κρεμαστής, λοιπόν, η απόφαση αναστολής λειτουργίας του σχολείου είναι αναιτιολόγητη. Επίσης, δεν έγιναν δεκτές ως εκπρόθεσμες οι εγγραφές πέντε νέων μαθητών στο Μειονοτικό Σχολείο Κρεμαστής, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Σχολείου. 

Μάλιστα, μετά τις διαμαρτυρίες των γονέων, τόσο ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜΘ, όσο και η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης δεσμεύθηκαν ότι εφόσον την επόμενη σχολική χρονιά τουλάχιστον δέκα μαθητές δηλώσουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Μειονοτικό Σχολείο της Κρεμαστής, θα άρουν την αναστολή λειτουργίας του. Όμως, τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να επιλύονται εκ των υστέρων, αντίθετα θα έπρεπε να υπάρχει η πολιτική βούληση και η πρόνοια για άρση της αναστολής ήδη από φέτος, ώστε να μην μετακινούνται οι μαθητές από σχολείο σε σχολείο, ανάλογα με την διαφορετική ερμηνεία του νόμου από την κάθε προϊσταμένη αρχή. Αυτή η λογική οδηγεί αφενός στην υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αφετέρου στην καλλιέργεια ενός κλίματος ανασφάλειας και αλλαγών, ασύμβατου με την ομαλή και εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία που χρειάζονται οι μαθητές. 

Επειδή, τα σχολεία αποτελούν τους πυρήνες των οικισμών και η αναστολή λειτουργίας των σχολείων απονεκρώνει τους ίδιους τους οικισμούς

Επειδή, όπως γίνεται αντιληπτό, τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας Μειονοτικών Σχολείων είναι συγκεχυμένα

Επειδή, δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των Σχολικών Εφορειών και γονέων των μαθητών για οποιαδήποτε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

Επειδή, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας κάποιου σχολείου θα πρέπει να επιλέγεται η κοντινότερη εναλλακτική επιλογή σχολείου, ώστε να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία των μαθητών 

                       
Ερωτάται η κα. Υπουργός:

  1. Με ποια κριτήρια, συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Μειονοτικού Σχολείου Θάμνας Ροδόπης και του Μειονοτικού Σχολείου Κρεμαστής Ξάνθης;
  2. Ελήφθησαν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις των αντίστοιχων Σχολικών Εφορειών και οι έγγραφες υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων των μαθητών; 
  3. Για ποιον λόγο αποφασίστηκε οι μαθητές του Ηπίου να φοιτήσουν στο Μειονοτικό Σχολείο Λυκείου, αντί για το πλησιέστερο Μειονοτικό Σχολείο Αρριανών;
  4. Προτίθεστε να άρετε την αναστολή λειτουργίας του Μειονοτικού Σχολείου της Κρεμαστής έστω και τώρα; Ποια είναι η πρόβλεψη για το συγκεκριμένο σχολείο για την επόμενη σχολική χρονιά;
  5. Επειδή αποτελεί πλέον διαχρονικό φαινόμενο να τίθενται σε αναστολή Μειονοτικά σχολεία και με δεδομένο ότι τα κριτήρια αναστολής είναι συγκεχυμένα, με ποιον τρόπο προτίθεστε να στηρίξετε την λειτουργία τους, ώστε να θωρακίσετε το δικαίωμα στην Μειονοτική Εκπαίδευση για τους μαθητές που το επιθυμούν;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν