ΕΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή του Χ. Ζεϊμπέκ, για το 17ο Σχολείο

Αθήνα, 22 Απριλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την  κα. Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: “ Σχετικά με την πρόταση για μετατροπή του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης σε πειραματικό ”

Μετά την ψήφιση του ν. 4692/2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  προχώρησε στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 22631/Δ2 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων για χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα και Πειραματικά».

Στο άρθρο 1 της συγκεκριμένης Υ.Α. αναφέρεται ότι  οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Πειραματικά Σχολεία. Ο χαρακτηρισμός δημόσιας σχολικής μονάδας ως  ΠΕΙ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και έπειτα από αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας), στην οποία υπάγεται η προτεινόμενη σχολική μονάδα. Η διάταξη αυτή, ουσιαστικά, συνιστά μονομερή πράξη επιβολής της διοίκησης, η οποία δύναται να προτείνει την μετατροπή σχολικών μονάδων σε πειραματικά χωρίς διαβούλευση με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Στα πλαίσια αυτής της πρόβλεψης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, κα. Στυλιανίδου, πρότεινε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την μετατροπή του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης σε Πειραματικό Σχολείο. Η απόφαση αυτή έχει εγείρει έντονες αντιδράσεις από τους γονείς των μαθητών, τους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου και τον Διδασκαλικό Σύλλογο Ξάνθης, οι οποίοι προέβησαν σε επανειλημμένες κινητοποιήσεις και έχουν δεχθεί κύμα συμπαράστασης από όλη την τοπική κοινωνία της Ξάνθης.

Καταρχάς, το μοναδικό επιχείρημα της Διευθύντριας Π.Ε. για την πρόταση του συγκεκριμένου σχολείου, σύμφωνα με συνεντεύξεις της, είναι η φθίνουσα πορεία του μαθητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο σχολείο. Ωστόσο, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. λαμβάνει υπόψη της τα κάτωθι κριτήρια, σύμφωνα με το αρ. 13 του ν. 4692/2020 : «Κριτήρια αξιολόγησης των σχολείων συνιστούν ιδίως: α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, β) η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, γ) το μέγεθός τους και δ) η τοποθεσία τους.».

– Όπως επισημαίνεται στην ΥΑ 22631/Δ2 αρθ. 3 περ. η’, το μέγεθος αφορά κυρίως τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας και τις υποδομές του εκάστοτε σχολείου, ενώ δεν φαίνεται να συνιστά κριτήριο η πρόβλεψη για την φθίνουσα πορεία του αριθμού των μαθητών. Εξάλλου, το επιχείρημα αυτό για το 17ο Δ.Σ. Ξάνθης δεν ευσταθεί. Αντιθέτως, ο μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει αυξητική τάση. Επίσης, στην η’ περίπτωση του αρθ. 3 της Υ.Α. 22631/Δ2 αναφέρεται ότι «Λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων και των λοιπών διαθέσιμων προς χρήση αιθουσών, όπως επίσης και η χρήση για την οποία προορίζονται.». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 17ο Δ.Σ. λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, δεν διαθέτει αίθουσες για εργαστήρια και γενικώς ο χώρος είναι περιορισμένος

– Κριτήριο αξιολόγησης συνιστά και η τοποθεσία του σχολείου. Το 17ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης στεγάζεται στο προάστιο της Καλλιθέας του Δήμου Ξάνθης και όχι στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς, ακόμα κι αν δοθεί κάποιο είδος προτεραιότητας για κάποιο χρονικό διάστημα στους μαθητές της περιοχής να ενταχθούν στο Πειραματικό Σχολείο, οι μελλοντικοί μαθητές θα κληθούν να αποχωριστούν το σχολείο της γειτονιάς τους και να μεταφερθούν σε άλλα σχολεία σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους. Αντίθετα, οι μαθητές που θα επιλεγούν μετά από κλήρωση να φοιτήσουν στο ΠΕΙ.Σ. θα πρέπει να διανύουν μεγάλη απόσταση, μιας και το σχολείο δεν βρίσκεται, για παράδειγμα, στο κέντρο της πόλης.

– Αναφορικά με τα λοιπά κριτήρια, η πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης φαίνεται να μην τα λαμβάνει υπόψη της.

Εν κατακλείδι, τα Πειραματικά Σχολεία, όπως προβλέπει και το αρ. 12 του ν. 4692/2020 είναι «σχολικές μονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού.». Μάλιστα, θα πρέπει να συνδέονται στενά με τα οικεία Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων, ώστε οι εκπαιδευτικές καινοτομίες να μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς διαμεσολάβηση. Ωστόσο, η μετατροπή των υπαρχόντων σχολικών μονάδων σε Πειραματικές, χωρίς να ληφθούν υπόψη ορθολογικά κριτήρια και κυρίως χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη διαβούλευση με την τοπική κοινότητα οδηγεί εκ προοιμίου σε αντιδράσεις από τον τοπικό πληθυσμό και διαταράσσει πλήρως τον προγραμματισμό τόσο των γονέων, όσο και των εκπαιδευτικών.

Επειδή, η δημιουργία ενός πειραματικού σχολείου αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη μιας περιοχής και δεν μπορεί να γίνει με βιασύνη και προχειρότητα, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες

Επειδή, η μετατροπή του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης σε ΠΕΙ.Σ. δεν μπορεί να γίνει χωρίς την σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς, μεταξύ άλλων λόγων, μεταβάλλει και τις εργασιακές τους σχέσεις

Επειδή, η φθίνουσα πορεία του αριθμού των μαθητών αφενός δεν επιβεβαιώνεται και αφετέρου δεν μπορεί να αποτελεί το κύριο επιχείρημα για την μετατροπή μιας σχολικής μονάδας σε ΠΕΙ.Σ.


Ερωτάται η κα. Υπουργός:

  1. Σκοπεύει να κάνει δεκτή την πρόταση της Διευθύντριας της ΠΕ Ξάνθης για την μετατροπή του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης σε ΠΕΙ.Σ., παρά τις έντονες αντιδράσεις των γονέων και της τοπικής κοινωνίας;
  1. Προτίθεται να λάβει υπόψη την γνώμη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Συλλόγου Διδασκόντων πριν την λήψη της απόφασης για μετατροπή του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης σε ΠΕΙ.Σ; Γενικότερα, πόσο σύμφωνη με τους όρους της χρηστής διοίκησης είναι η μετατροπή σε ΠΕΙ.Σ. με μονομερή λήψη απόφασης εκ της διοικήσεως χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες;
  1. Δεδομένου ότι οι μαθητές στα ΠΕΙ.Σ. εισάγονται με κλήρωση, ώστε να επιτευχθεί το τυχαίο δείγμα των μαθητών, δεν θα ήταν προτιμότερο να προβείτε στην σύσταση νέας πειραματικής σχολικής μονάδας στο κέντρο της Ξάνθης, ώστε να μπορούν περισσότεροι μαθητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Βαρδάκης Σωκράτης

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μωραΐτης Θάνος

Πούλου Παναγιώτα

Τελιγιορίδου Ολυμπία