Ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης επικοινωνεί το ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ ΙΙ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, με αφετηρία την Οργάνωση Μελών Αβδήρων, ξεκίνησε την ενημέρωση για το μεγάλο πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι ΙΙ. Η επίσκεψη στη Γενισέα και η συζήτηση με τους επαγγελματίες του τόπου, δείχνει τη μεγάλη ανησυχία για το μέλλον μας. Η αποδοχή των προτάσεων και των μέτρων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκουν την αποδοχή και τη σοβαρότητα της πρότασης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά θα βρίσκεται σε ολόκληρο το Νομό.

Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο λαός μπορεί και πρέπει να ζήσει καλύτερα. Αυτός ο λαός πρέπει να μείνει όρθιος και θα μείνει.