Ο Ν. Παππάς και ο Σ. Καλπάκης στην Ξάνθη στις 31/1/20