Αναφορά Χ. Ζεϊμπέκ και Θ. Ξανθόπουλου για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με υπαγωγή των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στις αιρετές περιφέρειες»

Ο Βουλευτής Ξάνθης κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και ο Βουλευτής Δράμας κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος καταθέτουν αναφορά την επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Σταύρου Κεχαγιόγλου, προς τους Βουλευτές των Π.Ε. Δράμας-Ξάνθης, με θέμα: «Μεταρρύθμιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», στην οποία εκφράζει την διαφωνία του σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να προβεί σε επανατροποποίηση του νέου υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με την υπαγωγή των Φορέων Διαχείρισης στις αιρετές Περιφέρειες.

Επισυνάπτεται η Επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Θεόφιλος Ξανθόπουλος