Ερώτηση του Χ. Ζεϊμπέκ για τη μη πίστωση ψυχολόγου στο 1ο Μει/κο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ.  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Εξαίρεση του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης από τις πιστώσεις ΠΕ 23 (Ψυχολόγων)»

Με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3638/5-07-2019 (ΑΔΑ: 9648465ΧΙ8-4ΔΡ) απόφαση εντάχθηκε η πράξη «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5047065 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεχίζεται με την παρούσα κυβέρνηση με κάποιες τροποποιήσεις στον καθορισμό των ομάδων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.

Με την υπ’ αριθμ. 127895/Δ1 /23-8-2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας καθορίστηκαν  και για την φετινή σχολική χρονιά οι ομάδες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων. Με την περσινή με υπ’ αριθμ. Φ/220971/Δ1/31-12-2018 απόφαση του πρώην Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου, προβλέπονταν τρεις ομάδες σχολικών μονάδων που θα καλύπτονταν από ψυχολόγο στον νομό Ξάνθης. Μάλιστα, η  11η ομάδα σχολείων αφορούσε την κάλυψη των αναγκών του 20/θέσιου 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης , το οποίο με την φετινή υπ’ αριθμ. 127895/Δ1 /23-8-2019 απόφαση εξαιρείται, δυστυχώς, από το Πρόγραμμα και αντίστοιχα οι ομάδες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων μειώνονται σε δύο για τον νομό Ξάνθης.

Επειδή, η συγκεκριμένη απόφαση της κυρίας Υπουργού είναι αναιτιολόγητη και συνιστά κατάφωρη διάκριση του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Επειδή, το σχολείο αριθμεί 300 περίπου μαθητές από την μειονότητα και για την ομαλή προσαρμογή τους, η στελέχωσή του σχολείου με ψυχολόγο είναι εξαιρετικά σημαντική

Ερωτάται η κα Υπουργός :

  1. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο το 1ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης εξαιρέθηκε από τις πιστώσεις ψυχολόγων ;
  2. Προτίθεστε έστω και μεταγενέστερα να συμπεριλάβετε το συγκεκριμένο σχολείο στο πρόγραμμα ;
  3. Ποιες είναι οι προθέσεις σας σχετικά με την αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν