Οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την τετραετία 2019 – 2023

programma2019_2023