Η προσπάθεια για τον Δήμο συνεχίζεται(βίντεο)

Ξεκινώντας τη μεγάλη προσπάθεια για την αλλαγή της δημοτικής αρχής, ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία. Σε αυτόν τον δρόμο συνάντησε και τον Τάσο Τεφρωνίδη, έναν αξιόλογο συμπολίτη μας, που δέχτηκε να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας.

Η προσπάθεια αυτή όμως συνάντησε δυσκολίες και διαφωνίες στην υλοποίηση της ιδέας και στη λειτουργία της, όπως και αποκλίνουσες απόψεις, καθώς αναπτύσσονταν όλες οι πτυχές της κοινής προσπάθειας.

Πιο συγκεκριμένα αναδύθηκαν διαφορετικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις σε θέματα που είναι σημαντικά για τον Δήμο Ξάνθης.

Η προσπάθειά μας και  η αγωνία μας να αλλάξει ο Δήμος της Ξάνθης, συνεχίζονται και είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στις συλλογικές διαδικασίες ως μοναδική εγγύηση μιας άλλης πρότασης για την αυτοδιοίκηση.