Αρδευτικά έργα για τους καπνοπαραγωγούς της Ξάνθης

Στον ορεινό µειονεκτικό Δήµο Μύκης του Νοµού Ξάνθης, ζουν 1.200 καπνοπαραγωγοί, που παλεύουν να παραµείνουν στο επάγγελµα. Η καλλιεργήσιµη γη αποτελεί µόλις το 25% των εδαφών στην περιοχή. «Βασική καλλιέργεια των αγροτών είναι ο µπασµάς, αλλά οι καπνοπαραγωγοί µειώνονται και στρέφονται στην κτηνοτροφία. Έχουµε 50.000 µικρά ζώα και περίπου 8.000 µεγάλα», περιγράφει στην «ΥΧ» ο δήµαρχος Τζεµίλ Καπζά. «Ο δήµος µας δεν έχει κανένα αρδευτικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα οι καπνοκαλλιεργητές να καλλιεργούν πολύ ποιοτικό προϊόν, υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες». Τονίζει ότι ο καπνός αποτελεί µέρος της κουλτούρας του πληθυσµού και ζητάει στήριξη για τον «µπασµά της Θράκης, που έχει παγκόσµια ζήτηση». Υποστηρίζει ότι η ενίσχυση του καπνού θα βοηθήσει να συγκρατήσουν τους νέους στον τόπο τους, καθώς υπάρχει µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα.

Σε συνεργασία µε το ΔΠΘ, έχει γίνει µια προµελέτη, που εντοπίζει έξι σηµεία όπου µπορούν να γίνουν αρδευτικά έργα, αλλά καθίστανται κοστοβόρα γιατί βρίσκονται σε δύσβατες περιοχές. «Στόχος µας είναι να ολοκληρώσουµε τις µελέτες για να προχωρήσουµε σε προγραµµατικές συµβάσεις µε τα αρµόδια υπουργεία». Τα έργα έχουν δυνατότητα άρδευσης 600 έως 2.000 στρεµµάτων. Ο κ. Καπζά βλέπει τις εναλλακτικές καλλιέργειες ως µια λύση στην εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας. «Τα τελευταία χρόνια, 3-4 παραγωγοί στράφηκαν στο κάστανο. Έχουν άριστη ποιότητα, αλλά µικρή ποσότητα. Άλλοι έβαλαν καρυδιές. Τα συγκεκριµένα προϊόντα ευνοούνται από το υψόµετρο».

Προσθέτει ότι στον δήµο απαιτούνται και αντιπληµµυρικά έργα. «Οι οικισµοί µας είναι ορεινοί κι έχουν ποτάµια και χειµάρρους που είναι επικίνδυνα. Φέτος, ολοκληρώθηκε ένα αντιπληµµυρικό στον Εχίνο που θωρακίζει τον οικισµό κι επιτρέπει στους παραγωγούς την πρόσβαση σε αγροτεµάχια και ποιµνιοστάσια». Επιδιώκει να πραγµατοποιηθεί ένα αντιπληµµυρικό έργο στη Σµίνθη.

Ύπαιθρος Χώρα