Επιδότηση έως 350 ευρώ για να μετατραπούν 40.000 μπλοκάκια σε μισθωτούς

Επιδότηση έως και 350 ευρώ τον μήνα ανά εργαζόμενο προβλέπει το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε χθες, σε ΦΕΚ, και αφορά επιχειρήσεις που θα δεχθούν να μετατρέψουν τους απασχολουμένους με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) σε μισθωτούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Αναφέρεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, προβλέπει την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς με κίνητρο την ενίσχυση της απασχόλησης και θα παραμείνει ανοικτό έως ότου καλύψει 40.000 εργαζομένους με μπλοκάκι.

Η σχετική δαπάνη εκτιμάται σε 156,8 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό για τη στήριξη των άνεργων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, που υπάρχει στον ΟΑΕΔ. Σε ετήσια βάση, η δαπάνη κατανέμεται σε 60 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2018 και 2019 και 36,8 εκατ. ευρώ για το 2020.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα αφορά επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς 12 μηνών, με την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας για επιπλέον 6 μήνες. Στην επιδότηση συμπεριλαμβάνεται η εργοδοτική εισφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας. Ανώτατο όριο επιδότησης θα είναι τα 350 ευρώ τον μήνα για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενοι είναι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών εργαζόμενοι σε 2 κατ’ ανώτατο όριο εργοδότες εφόσον η ασφάλισή τους εντάσσεται στη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου για τα μπλοκάκια, η σύμβαση με τις δικαιούχους επιχειρήσεις έχει αναρτηθεί στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΦΚΑ τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, έχει μετατραπεί η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης. Σύμφωνα, βέβαια, με έγκριτους νομικούς, το μεγαλύτερο πρόσκομμα για την ένταξη των εργοδοτών στο πρόγραμμα είναι το ενδεχόμενο απόκτησης τεκμηρίου ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος παρείχε εξαρτημένη εργασία και κατά το διάστημα που εμφανιζόταν από την επιχείρηση με μπλοκάκι.

Εφόσον ο ωφελούμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες που θα τον προσλάβουν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Αν ο ωφελούμενος απασχολείται με πλήρη απασχόληση στον πρώτο και μερική ή εκ περιτροπής στον δεύτερο, δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος είναι μόνο ο εργοδότης που θα τον προσλάβει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.