Στ. Γιαννακίδης: Θα εγγυηθούμε καλύτερες μέρες για το ΔΠΘ με την κοινωνία δίπλα μας