Η Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΜΘ

Την Κυριακή, στην Ξάνθη,  συνεδριάζει η Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΜΘ, για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση εκλογής όλων των νέων  συντονιστικών οργάνων της Περιφέρειας. Το Περιφερειακό όργανο αποτελείται από τους βουλευτές, τους συντονιστές, τους αιρετούς και 2 από κάθε ΝΕ της Περιφέρειας.

Από το Γραφείο Τύπου