Δελτίο Τύπου: «Θετικές πρωτοβουλίες για τη Μειονοτική Εκπαίδευση»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξάνθη, 20/02/17

«Θετικές πρωτοβουλίες για τη Μειονοτική Εκπαίδευση»

O ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης της Αριστεράς για την αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ιδιαιτέρως θετική τη σύσταση του Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με το οποίο αποκτά πλέον διοικητική υπόσταση το πρόγραμμα το οποίο λειτουργούσε εδώ και χρόνια.

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εισάγονται επιπλέον φοιτητές προερχόμενοι αποκλειστικά από τη μουσουλμανική μειονότητα της  Θράκης που αφού αξιολογηθούν επιτυχώς στα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης, του εν λόγω Τμήματος, μπορούν να στελεχώνουν κενές οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης.

Πιστεύουμε πως η παροχή γενικού πανεπιστημιακού τίτλου Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα της μειονότητας και συνολικά της εκπαιδευτικής κοινότητας, επειδή διασφαλίζει τη γλωσσική και γνωστική επάρκεια των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα ελληνικά και στα τούρκικα. Ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό θεσμικό βήμα για την κατοχύρωση της ισότητας ως προς την εξίσωση της εκπαίδευσης των δασκάλων του τουρκόγλωσσου  και ελληνόγλωσσου προγράμματος.

                Προς την κατεύθυνση στήριξης της μειονοτικής εκπαίδευσης πολύ σημαντική θεωρούμε, επίσης, και την ένταξη της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Πράξη  στοχεύει στην ισορροπημένη γλωσσική ανάπτυξη καθώς και στην επιδίωξη  της κατάκτησης από τα νήπια της γνωστικής επάρκειας στην άνετη χρήση δύο γλωσσών προφορικά και γραπτά, σε εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η μητρική γλώσσα των παιδιών χρησιμοποιείται ως γλώσσα υποστήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής. Στοχεύει, ακόμη, στην  αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας στον εκπαιδευτικό θεσμό του νηπιαγωγείου και την έγκαιρη εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα που αποτελεί προϋπόθεση για το επιτυχές πέρασμα στο Δημοτικό Σχολείο.

Οι πρωτοβουλίες αυτές που καλύπτουν την Προσχολική και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεωρούμε ότι συμπυκνώνουν τη βούληση της Κυβέρνησης της Αριστεράς για τη διασφάλιση της ισότητας των μορφωτικών ευκαιριών. Ασφαλώς και δεν αρκούν. Είναι όμως μια σαφής κίνηση που κάνει πράξη τις ιδέες μας για μια κοινωνία στην οποία αργά και σταθερά δίνεται η μάχη προκειμένου να αίρονται οι ανισότητες που οδηγούν στον εκπαιδευτικό και συνακόλουθα στο κοινωνικό αποκλεισμό.

Δεν θα παρασυρθούμε από το όψιμο «ενδιαφέρον» πρυτάνεων. Η εκπαίδευση για μας είναι εθνικό καθήκον.

Από το Γραφείο Τύπου