2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – Διεθνής ρόλος

Για την εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική και την άμυνα της χώρας

Η κρίση είναι πλέον πραγματικότητα για την Ευρώπη. Πρόκειται για μια κρίση πολυδιάστατη, οικονομική, κοινωνική και κρίση ασφάλειας, η οποία διαρκώς εντείνεται, εκτρέφοντας φαινόμενα ξενοφοβίας, ακροδεξιού λαϊκισμού και απομονωτισμού. Σήμερα, το αίτημα της Αριστεράς για επανίδρυση της Ευρώπης, πάνω σε ένα νέο κοινωνικό μοντέλο, είναι περισσότερο αναγκαίο, αλλά και περισσότερο εφικτό από κάθε άλλη φορά. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η συγκρότηση των αναγκαίων κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Εξίσου σημαντική είναι μια πολυδιάστατη φιλειρηνική πολιτική, τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τη χώρα μας, καθώς και μια πολιτική αλληλεγγύης και ανθρωπισμού στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.