2ο Συνέδριο – Ισχυρή Δημοκρατία

Μετασχηματισμός του κράτους

Η κρίση, αλλά και η κατάρρευση του παραδοσιακού πολιτικού κατεστημένου, θέτει ως άμεση προτεραιότητα την ανάγκη ενός ριζικού μετασχηματισμού του κράτους. Ο εκσυγχρονισμός των κρατικών λειτουργιών και των σχέσεων κράτους – πολίτη, ο εκδημοκρατισμός της πολιτικής ζωής και η ενίσχυση του λαϊκού παράγοντα στην λήψη καθοριστικών αποφάσεων, η θωράκιση της διαφάνειας και του κράτους δικαίου, είναι πλέον μεταρρυθμίσεις όχι μόνο αναγκαίες, αλλά και εξαιρετικά ώριμες. Αιχμή της μεταρρύθμισης αυτής, μπορεί και πρέπει να γίνει η Συνταγματική Αναθεώρηση, μέσα από μια πλατειά μαζική διαδικασία, με ευρεία συμμετοχή του κοινωνικού παράγοντα. Η θεσμοθέτηση ενός εκλογικού συστήματος που θα διασφαλίζει την αναλογικότητα της ψήφου, είναι επίσης πολιτικός στόχος της αριστεράς, μετά από δεκαετίες μονοκομματικών κυβερνήσεων που εδραίωσαν το πελατειακό κράτος και την διαπλοκή. Στην ίδια κατεύθυνση, είναι αναγκαία μια ριζική μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση.