2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – Δίκαιη Ανάπτυξη

Παραγωγική ανασυγκρότηση, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Η νεοφιλελεύθερη στρατηγική που θεωρεί ως προϋπόθεση της ανάπτυξης την μείωση του «εργατικού κόστους», τη λεηλασία των δημόσιων αγαθών και την μεγιστοποίηση των κερδών για τους λίγους, έχει αποτύχει ολοκληρωτικά. Απέναντι στο αδιέξοδο αυτό, η αριστερά αντιπαραθέτει την δική της εναλλακτική πρόταση, για ένα αναπτυξιακό πρότυπο, που θα στηρίζεται στην πλήρη και σταθερή εργασία, την αναδιανομή του πλούτου και την προστασία των δημόσιων αγαθών και του περιβάλλοντος. Σε αυτό το αναπτυξιακό πρότυπο, θέση έχουν ένας παραγωγικά αναδιαρθρωμένος δημόσιος τομέας, ο –επίσης παραγωγικά προσανατολισμένος- ιδιωτικός τομέας, καθώς και ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας. Ο δρόμος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας, περνάει μέσα από αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, και τη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχείρησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, και όχι από την πολιτική που ενισχύει την συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στα ισχυρά ολιγοπώλια.