Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο στα 17 και τον αδιάβαστο κ. Μητσοτάκη

Στην προσπάθειά του να απαντήσει στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την επέκταση του δικαιώματος ψήφου στα 17, ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε τα ακατόρθωτα.

Πρώτον, να απαξιώσει τη νέα γενιά, θεωρώντας την ανίκανη να αποφασίσει για το μέλλον της.

Δεύτερον, να καταχωρήσει στη λίστα των «δικτατοριών» χώρες όπως η Αυστρία και η Γερμανία. Πληροφορούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι στη μεν Αυστρία δικαίωμα ψήφου στις γενικές εκλογές έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το ίδιο ισχύει και στις τοπικές εκλογές σε ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.

Τέλος, θα προτείναμε στον κ. Μητσοτάκη, πριν ξαναδοκιμάσει να παραδώσει μαθήματα ευρωπαϊσμού, να ρωτήσει τουλάχιστον τον πρόεδρο της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη ΝΔ, κ.Κυρανάκη, ο οποίος έχει δηλώσει την ένθερμη υποστήριξή του στην επέκταση του δικαιώματος ψήφου στα … 16, σημειώνοντας μάλιστα ότι υπάρχει σχετική συζήτηση στους κόλπους του ΕΛΚ. http://www.debatingeurope.eu/2015/05/14/should-16-year-olds-be-allowed-to-vote/#.V3J0WjWh671

Αν τα προηγούμενα δεν είναι αρκετά, τον παραπέμπουμε στη σχετική απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το ζήτημα της επέκτασης του δικαιώματος ψήφου στους 16χρονους, για όλες τις εκλογικές διαδικασίες.http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18015&lang=EN

Η μικροπολιτική και η λασπολογία έχουν και κάποια όρια.