Ρυθμίζονται με τροπολογία οι αποζημιώσεις εργαζομένων που εκκρεμούσαν από το 2012, λόγω διοικητικών παραλείψεων και γραφειοκρατικών προβλημάτων

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται  διοικητικές παραλείψεις και γραφειοκρατικά προβλήματα που εκκρεμούσαν από το 2012 και παρεμπόδιζαν την καταβολή αποζημιώσεων σε εργαζόμενους για εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.

Η ρύθμιση αφορά εργασίες του πάσης φύσεως προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των παραρτημάτων τους, οι οποίες διενεργήθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 έως την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.