Ερώτηση του Γιαννακίδη Στάθη για την αναβάθμιση του έργου των τελωνειακών αρχών, συνυπογράφουν οι Βουλευτές Χ.Ζεϊμπέκ, Γρ.Στογιαννίδης

ΕΡΩΤΗΣΗ «Σχετικά με την ανάγκη αναβάθμισης του έργου των τελωνειακών αρχών.» κατατέθηκε από τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Στάθη Γιαννακίδη και συνυπογράφηκε από τους Βουλευτές Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Γρηγόρη Στογιαννίδη, προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών,  Αρ.5000/21-4-2016

Ένας από τους δημόσια διακηρυγμένους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι αυτός της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, καθώς η μη καταβολή δασμών και φόρων ευθύνεται για σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με την Απολογιστική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Εσόδου για το έτος 2015, οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας διενήργησαν συνολικά 74.076 ελέγχους επιτυγχάνοντας ποσοστό 185% του αντίστοιχου στόχου του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε. του 2015. Απ’ αυτούς διαπιστώθηκαν 3.483 παραβάσεις, σημειώνοντας ποσοστό παραβατικότητας 4,7%.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, επιφέρει τις εντονότερες συνέπειες αναφορικά με την απώλεια δασμών και φόρων. Το ύψος των κατασχέσεων πραγματοποιήθηκαν από τις Τελωνειακές Αρχές για το 2015 ανήλθε στις 1.344 (από 841 το 2014), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 60%, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των κατασχέσεων αυτών αφορά στην κατηγορία των καπνικών προϊόντων σε ποσοστό 28,28%.

Επίσης, από τους εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, τα καταλογισθέντα ποσά (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι) από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο ανήλθαν το 2015 σε 276 εκ. €, ενώ οι εισπράξεις από τους εν λόγω ελέγχους ανήλθαν σε 17,7 εκ. € με τον δείκτη εισπραξιμότητας να ανέρχεται σε ποσοστό μόλις 6,4%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με 2014 (6,1%), υστερώντας όμως, κατά πολύ του τεθέντος ετήσιου στόχου (10%).

Ο νόμος Ξάνθης, κυρίως λόγω της γεωγραφικής του θέσης, διαχρονικά ανέπτυσσε αυξημένη εμπορική δραστηριότητα με την Βουλγαρία και την Τουρκία. Η πραγματικότητα αυτή προσδίδει για χρόνια ιδιαίτερη βαρύτητα στην λειτουργία του Τελωνείου Ξάνθης, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των εισπρακτικών στόχων του κράτους, στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, στην πάταξη της παράνομης διακίνησης απαγορευμένων και επικίνδυνων προϊόντων για την δημόσια υγεία, καθώς και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Επιπροσθέτως, το εν λόγω τελωνείο είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνο για μια σειρά από μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας και των καπνικών προϊόντων. Δεδομένου ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) επιβάλλεται πάνω σε ενεργειακά, καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα , τα οποία αντιστοιχούν στο 58% των τελωνειακών εσόδων για το 2015, καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας του εν λόγω τελωνείου. Όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, το Τελωνείο Ξάνθης είναι επιφορτισμένο με την διενέργεια ιδιαίτερα υψηλού αριθμού ελέγχων, συμβάλλοντας στον περιορισμό της απώλειας εσόδων από μη καταβληθέντες δασμούς και φόρους.

Όμως, η ανεπαρκής στελέχωση του Τελωνείου Ξάνθης αποτελεί διαχρονικά εμπόδιο στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιχειρησιακές του ανάγκες. Με την υπ’ αριθμ. 3667/18-06-2015 κοινοβουλευτική ερώτηση προς την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών είχε τεθεί το θέμα της υποστελέχωσης και υποβάθμισης της τελωνειακής αρχής του Νομού Ξάνθης και των εμποδίων που εμφανίζονται στη προσπάθειά της να λειτουργήσει αποτελεσματικά, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Τέλος, με την δημοσίευση του υπ’ αριθμόν 295/12-02-2016 ΦΕΚ, αποφασίστηκε ο υποβιβασμός του Τελωνείου Ξάνθης, από Α’ τάξης σε Β’, κάτι που θεωρούμε πως θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποστελέχωση του και στην περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών του.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η χαμηλή εισπραξιμότητα που παρουσιάζεται σε καταλογισθέντα ποσά από τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο και σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και την αναβάθμιση του έργου των τελωνειακών αρχών;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για την ουσιαστική αναβάθμιση του Τελωνείου Ξάνθης ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής ευθύνης του;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Στογιαννίδης Γρηγόριος