Η εισήγηση του Γιαννακίδη Στάθη στη συζήτηση για την κύρωση του απολογισμού και του ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2013.