Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης / Το σιωπητήριο του νεοδημοκράτη πολιτευτή – διοικητή κ. Ρούφου