Δημιουργική λογιστική περί μετακλητών: Το 9 είναι μικρότερο του 5!

Μοντέλο κομματικοποίησης διά της… «αποκομματικοποίησης» δείχνει να υπηρετούν τα fake news περί δήθεν μείωσης του αριθμού των μετακλητών που προσλαμβάνουν υπουργοί και υφυπουργοί.

Η νέα κυβέρνηση διατείνεται ότι επιδιώκει τον περιορισμό του προσωπικού που θα υποστηρίζει κυβερνητικά στελέχη, όμως από το νομοσχέδιο για το «επιτελικό κράτος», που κατατέθηκε χθες βράδυ, προκύπτει ότι στη νεοσύστατη Προεδρία της Κυβέρνησης προβλέπονται 100 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων!

Οι «στρατιEς» των μετακλητΩν του ΣΥΡΙΖΑ εΙχαν αποτελΕσει μια ακΟμη προεκλογικΗ προπαγανδιστικΗ σημαΙα της ΝΔ, εν τΕλει Ομως η κυβΕρνηση ΜητσοτΑκη αυξΑνει αντΙ να μειΩνει τον αριθμΟ των μετακλητΩν υπαλλΗλων για τους υπουργοΥς και τους υφυπουργοΥς.

Συγκεκριμένα, κάθε υπουργός θα μπορεί να έχει 9 μετακλητούς υπαλλήλους συν δύο δημοσιογράφους, ενώ θέση δημοσιογράφου προβλέπεται πλέον και για τους υφυπουργούς. Στην προηγούμενη κυβέρνηση κάθε υπουργός είχε μέχρι 5 μετακλητούς και 1 δημοσιογράφο (γραφείο Τύπου), ενώ δεν προβλέπονταν θέσεις δημοσιογράφων ούτε για τους υφυπουργούς, ούτε για τους αναπληρωτές υπουργούς.

Συνολικά δε, στην Προεδρία της Κυβέρνησης θα απασχολούνται -ούτε λίγο, ούτε πολύ- 440 άτομα! Οι 100 μετακλητοί υπάλληλοι και οι άλλοι 340 δημόσιοι υπάλληλοι με απόσπαση και αγνώστου αριθμού δημοσιογράφοι.

Κατατοπιστικό το γράφημα του Jo Di

Τα σχετικά διατάγματα:
Άρθρο 29
Προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης

1.    Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος, το σύνολο των θέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ανέρχεται στις τετρακόσιες σαράντα (440), εκ των οποίων, εκατό (100) θέσεις μετακλητών  υπαλλήλων, και τριακόσιες σαράντα (340) οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δημοσιογράφων.
2.    Οι θέσεις της παραγράφου 1 διαβαθμίζονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με το προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 30
Ειδική διάταξη για το προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Ειδικώς για τις ανάγκες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 29 θέσεις, δύναται με απόφαση του Πρωθυπουργού, να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα σε υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιμίσθιο, που δεν υπερβαίνει το 30% των αποδοχών τους.

Αλ. Χαρίτσης: Επαναθεμελίωση του αλήστου μνήμης κομματικού κράτους

Το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης:

Κατατέθηκε χθες τα μεσάνυχτα(!) το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Για πρώτη φορά μετά από τεσσερισήμισι χρόνια, κατατίθεται μείζον νομοσχέδιο χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία. Επιπλέον, καμία απολύτως νομική επεξεργασία από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, όπως είχε γίνει με όλα τα μείζονος θεσμικής σημασίας νομοθετήματα της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου. Χωρίς μάλιστα τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, το νομοσχέδιο προετοιμάστηκε μέσω outsourcing, κατά την προσφιλή τακτική της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου

Περισσότερο στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη για «ιδιωτικό κράτος» παρά στη διακηρυγμένη ενίσχυση του «επιτελικού κράτους» παραπέμπει αυτή η λογική…

Ως προς το περιεχόμενο, ο διορισμός ημετέρων και ο σφιχτός έλεγχος του Κράτους από το πρωθυπουργικό γραφείο, όχι μόνο δεν οδηγούν στην αποκομματικοποίηση, αλλά αντιθέτως δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επαναθεμελίωση του αλήστου μνήμης κομματικού κράτους.

Γ. Κατρούγκαλος: «Επιτελικό (βλ. κομματικό) κράτος»

Σχετικό σχόλιο έκανε σήμερα και ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Δημ. Παπαδημούλης: