Οι βασικοί άξονες του προγράμματος των «ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ» (βίντεο)

Δράσεις που αφορούν την τόνωση της τοπικής οικονομίας αλλά και την στήριξη του τοπικού κοινωνικού ιστού, όπως παρεμβάσεις για την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής αρωγής, του πολιτισμού, του αθλητισμού και κυρίως την καθιέρωση ενός εμβληματικού χαρακτηριστικού για την Ξάνθη μέσα από την συνεργασία του δήμου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, περιλαμβάνονται στους βασικούς άξονες του προγράμματος της παράταξης των «Πολιτών για την Ξάνθη».

Την υπόσχεση ότι ο δήμος θ’ αναλάβει από την επομένη κιόλας των εκλογών έναν έντονα παρεμβατικό ρόλο στην τοπική οικονομία και κοινωνία δίνει μέσα από τους βασικούς άξονες του προγράμματός της η παράταξη των «Πολιτών για την Ξάνθη», επικεντρώνοντας αρχικά στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον υποψήφιο δήμαρχο Ξάνθης, Γιώργο Χατζηθεοδώρου, στην έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στο να αποκτήσει η πόλη ένα εμβληματικό χαρακτηριστικό, ένα brand που να τον χαρακτηρίζει, σε συνεργασία πάντα με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πέρα όμως από τα παραπάνω ιδιαίτερη στήριξη προβλέπεται και για την ίδια την κοινωνία με δομές και πρωτοβουλίες στην κοινωνική πρόνοια, την παιδεία, τον αθλητισμό κλπ.