Νατάσα Γκαρά,Έβρος: Παραμένει η απαλλαγή από τα Διόδια

Παραμένουν οι απαλλαγές για τα διόδια και για το 2019 μέχρι και την λειτουργία ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων .

Για τις απαλλαγές ασκήθηκαν πιέσεις από τους βουλευτές Έβρου οι οποίοι μάλιστα είχαν και συνάντηση με τον υπουργό, πριν από μερικά 24ωρα.  Αναμένεται σύντομα και διευκρινιστική εγκύκλιος.

Η ισχύς της κάρτας απαλλαγής θα παραμείνει και για το 2019, όπως αναφέρει η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά σε ανάρτησή της. Μιλώντας στο alexpoli.gr η βουλευτής ζήτησε από όσους «οργανώνουν διαδηλώσεις, να κάνουν ένα κόπο πρώτα πριν διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις, να επικοινωνούν με τους βουλευτές».

Η παρακάτω παράγραφος αφήνει τα περιθώρια για ισχύ της κάρτας απαλλαγής και για το 2019

«5. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη δια- δικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμέ- νου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυ- τοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύ- στημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018. Οι απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους αυτής άξονες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, θα ισχύουν είτε α) κατά την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος είτε β) με την έγκριση από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) της νέας τιμολογιακής πολιτικής διοδίων της Εγνατίας Οδού και την έναρξη υλοποίησής της δια της εκδόσεως των κατά νόμο προβλεπόμενων αποφάσεων, όποιο από τα δύο υπό (α) και (β) γεγονότα επισυμβεί ενωρίτερα. Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’αρ. 6686/2014 κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.».

Οι απαλλαγές θα ισχύσουν μέχρι και την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων.