Ο Δήμος Ξάνθης …απέρριψε τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση!

Πολλοί δήμοι της χώρας φρόντισα να εξασφαλίσουν αίθουσες δωρεάν μέσω του Υπουργείου Παιδείας ώστε να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους και να στεγάσουν την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και Εκπαίδευση για παιδιά 4-6 ετών. Κάποιοι άλλοι Δήμοι αδιαφόρησαν, όπως και ο Δήμος Ξάνθης έχοντας προφανώς  άλλες προτεραιότητες!!!
Η ευθύνη του Δήμου Ξάνθης για τις ελλείψεις αιθουσών και για τη μη εφαρμογή της προσχολικής εκπαίδευσης και την επόμενη σχολική χρονιά, χρεώνεται προσωπικά στον δήμαρχο Ξάνθης. Ευτυχώς που είναι και εκπαιδευτικός!

Μπορεί να μην είναι το τέλειο αλλά ως άμεση λύση πλησιάζει το τέλειο! 

Ιδού το αποτέλεσμα! Κάθε αίθουσα με  ράφια  και όλο τον εξοπλισμό
Τα συμπεράσματα δικά σας!