Συνεδρίαση Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής ΑΜΘ

Το Σάββατο στις 20 Οκτώβρη συνεδριάζει η Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή της ΑΜΘ με θέμα τις Αυτοδιοικητικές εκλογές.