Ανέφερε ότι το ΥΠΕΝ, επίσης, εξετάζει μαζί με το ΥπΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ το θέμα των ζημιών στον πρωτογενή τομέα εξαιτίας των μεγάλων θηλαστικών, όπως είναι η αρκούδα, ο λύκος, το τσακάλι ή ο αγριόχοιρος και ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι μπορεί να γίνει πρώτα σε επίπεδο πρόληψης και στη συνέχεια σε επίπεδο αποκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα εν τη γενέσει του. Πιλοτικά έχουν ήδη ξεκινήσει δράσεις για τον αγριόχοιρο, ενώ το ΥΠΕΝ είναι σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω επεμβάσεις, ή να εξεταστεί και το θέμα των απελευθερωμένων από τις μονάδες τους ημίαιμων χοίρων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στάθηκε στο γεγονός ότι ξεκινά η διαβούλευση του νόμου για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που ενδιαφέρει και τους εκπροσώπους του Φορέα της Ροδόπης που ήταν παρόντες στην εκδήλωση. Για πρώτη φορά εντάσσονται όλες οι περιοχές natura της χώρας σε διαχείριση μέσω 35 φορέων, 6 επιπλέον από αυτούς που υπήρχαν κατά το παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα τρέχουν μεγάλοι διαγωνισμοί σε εξέλιξη σχετικά με την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και την κατάρτιση σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας. Αναφέρθηκε, επίσης, στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και των Σχεδίων Αντιμετώπισης Πλημμύρων ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στην έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων για την άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας τονίζοντας ότι το ΥΠΕΝ είναι υπέρ της χρήσης των οικοσυστημάτων διότι η χρήση προκαλεί προστασία. Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων από τους κτηνοτρόφους, τους κυνηγούς, τους υλοτόμους, τους ρητινοκαλλιεργητές συμβάλλει στην αειφορική τους διαχείριση και ταυτόχρονα στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Γι’ αυτό πρέπει να εκδιωχθούν και όποιοι καπηλεύονται αυτούς, όπως παράνομοι, εγχώριοι και γείτονες, που δημιουργούν πρόβλημα στα ελάφια και τα αγριόγιδα του Παρθένου Δάσους του Φρακτού.

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Σωκράτη Φάμελλο να αναφέρει ότι για την τοπική ανάπτυξη απόλυτη σημασία έχουν τα περιφερειακά χωρικά σχέδια και γι αυτά πρέπει να μεριμνήσει η τοπική κοινωνία, βασιζόμενη στις κατευθύνσεις που δίνει η πολιτεία. Το φυσικό περιβάλλον της χώρας είναι η ταυτότητα της Ελλάδας και η ανάπτυξή της. Γι αυτό μέσω της Δασικής Υπηρεσίας και των Φορέων η χώρα μπορεί αυξήσει το ΑΕΠ. Αυτό θα γίνει και με τη συμβολή όλων των κατοίκων της χώρας, οι οποίοι είναι σύμμαχοι της πολιτείας και η πολιτεία τους ακούει, αφού όπως και το επόμενο διήμερο, είναι η Κυβέρνηση που πηγαίνει στους πολίτες και δεν τους αφήνει να περιμένουν πίσω από κλειστές πόρτες να ενημερώσουν έναν Υπουργό.