Κέντρο Κοιν.Πρόνοιας ΑΜΘ:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάρτισης καταλόγων πλήρωσης τριών (03) θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Η αίτηση υποψηφιότητας επικουρικού προσωπικού :

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ

Τμήμα Μηχανογράφησης Κ.Κ.Π – Π.Α.Μ.Θ.

Τηλ. : 2510 241990

Email : it@1188.syzefxis.gov.gr

Web : www.kkppamth.gr

Τέρμα Ιοκάστης (Άγιος Λουκάς), 65404

Καβάλα