Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί και το σχολικό έτος 2017-18. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν 870 σχολικές μονάδες και θα σιτίζονται όλοι οι μαθητές.

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Σ.ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Σ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Μ/ΚΟ Δ.Σ. 2ου  ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Μ/ΚΟ Δ.Σ. 1ου ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Μ/ΚΟ Δ.Σ.  2ου ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΠΕΤΕΙΝΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ ΣΧ.ΣΟΥΝΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ ΣΧ.ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ.  ΓΕΝΙΣΕΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΣΕΛΕΡΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΒΑΦΕΪΚΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΑΚΑΡΠΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΑΛΚΥΟΝΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. Π. ΖΥΓΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΦΕΛΩΝΗΣ