Ο Δήμος εάλω;

Παρατηρώντας την εικόνα, αναρωτιόμαστε ποιος έδωσε την εντολή κίνησης του δημοτικού ανυψωτικού μηχανήματος, ημέρα γενικής απεργίας, αλλά και κατάληψης του Δήμου.

Ο Δήμαρχος γνώριζε για την κίνηση των οχημάτων;

Εάν γινόταν κάποιο ατύχημα ή φθορά ξένης περιουσίας ποιος θα ήταν ο υπόλογος;

Οι «συνδικαλιστές» του Δήμου, αυτενεργούν και σφετερίζονται τη δημόσια περιουσία, ανεξέλεγκτα;

Ποιος πληρώνει το κόστος κίνησης και ποιος είναι ο μηχανικός ασφαλείας, που επέτρεψε την κίνηση;

Μήπως θα πρέπει επιτέλους ο Εισαγγελέας να πάρει θέση;